6.Sınıf Konuları
"Bilişim Teknolojileri ve Yazılım" Dersinin haftada 2 saat zorunlu olmasıyla birlikte, öğrencilerimize 5. Sınıftan başlayan etkili ve eğlenceli bir eğitim planı hazırlanmıştır. Belirlenen konuları destekleyen basılı bir materyal olmaması nedeniyle Akıllı Çalışma Defteri yapısında Bilişim Kitapçığı hazırlanmıştır. Böylece öğrencilerimiz kaynak edinerek, çalışma soruları, ödevler ve etkinlikleri bir arada kullanabilmektedir.

6.Sınıfta Öğrencilerimiz;

 

  •  İnternetin temel yapısı, bağlantı yöntemleri, modem kullanımı ve veri taransferi hakkında bilgi sahibi olan öğrencilerimiz sunumlar, kitap alıştırmaları ve videolar ile öğrendiklerini pekiştirirler.
  • Yerel Ağ ve Geniş ağ yapıları, ağ erişim sorunları ve yerel ağ bağlantı şekilleri işlenerek problem çözme, tartışma, drama yöntemleri kullanılır. Öğrenmenin pekiştirilmesi için çalışma kitabındaki alıştırmalar ve ödevler etkili bir şekilde kullanılır.
  • İnternet üzerinde yaygın olarak kullanılan platformlar tanınır. İşbirlikli yazarlık siteri, Çoklu ortam paylaşımları, bloglar, sosyal medya ve sosyal ağlar incelenerek kullanımları hakkında deneyim kazandırılır.
  • İlk aşaması 5. Sınıfta tamamlanan Excel Programının 2. aşamasında formüller ve mantıksal karşılaştırmalar kullanılır. Birleşik formül oluşturma, algoritmik planlama ve grafik okuma gibi işlemler etkili şekilde uygulanır. Matematiksel düşünmeyi geliştiren uygulamalar için çalışma kitabımızda alıştırmalar da mevcuttur.
  • Veri tabanı kavramı, veri tabanı örnekleri hakkında bilgi verilir. Access programı kullanılarak veri türleri, tablo yapıları ilişkilendirme ve sorgulama, raporlama işlemleri yapılır. Okul veri tabanı örneği üzerinden geliştirilen uygulamalar çalışma kitabındaki örneklerle pekiştirilir. 
  • 5.Sınıfta öğrendiğimiz algoritma ve akış şemalarının hızlı bir özeti yapıldıktan sonra matematik problemleri üzerinden algoritmik planlama ve akış şeması oluşturma uygulamaları yapılır.
  • Scratch Programı ile animasyon ve eğitsel oyun tasarımı yaptırılır. Matematik oyunları, seviyeli oyunlar, iki kullanıcılı oyunlar olmak üzere farklı seviyelerde oyun algoritmaları yaptırılır. 
  • Öğrencilerimiz, il çapında organize ettiğimiz "Scratch Benim Oyunum" yarışmasına katılarak kendilerini geliştirirler.