9.Sınıflar

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılından itibaren Fen lisesi 9.sınıflarında Bilgisayar Bilimi dersi işlenmektedir. Ders içeriğinde Algoritma, Python programlama dili ve PyCharm derleyicisi üzerinde program geliştirme konuları işlenmektedir. 
Matematiksel problemlerin algoritmik çözümleri üzerinde durulmakta, 9.sınıf matematik konularına destek amaçlı konular ile python dilinde programlar geliştirilmektedir.